Švýcarsko

zájezd obsazen
 

Horskými vlaky po Švýcarsku 2019

Poznávací zájezd za krásami a památkami a gastronomií Švýcarska. Babí léto ve švýcarském kantonu Wallis a Vaud pro turisty, milovníky hor i termálních lázní, ale i pro gurmány. Turisté si dopřejí procházky v horách a u jezera, fotografové ocení úžasné pohledy na Matternhorn, romantici krásné horské chalupy, jízdu horským vláčkem a barvy podzimu a gurmáni tradiční švýcarské speciality – rösti, raclette, sýry, sušené maso, víno, rivellu, ricolu, meringues, birnenbrot a samozřejmě i čokoládu… ochutnáte prostě všechno!

               Termín: 14.8. – 19.8. 2019                                                          Cena: 9990,-

Program zájezdu:

1. den: odjezd navečer z Prahy přes České Budějovice, noční přejezd Rakouskem a Švýcarskem

2. den: ráno železnicí z Tirana v Itálii (450 m n. m.) do Svatého Mořice (1.775 m n. m.) - z Tirana železnice na pouhých 38,4 km překonává převýšení 1.824 m - stoupá až do výšky 2.253 m n. m. k Ospizio Bernina - průsmyk Bernina. Během cesty uvidíte kruhový viadukt v Brusio, Lago Bianco (Bílé jezero), Potschiavo, viadukt Alp Grüm, Bernina Pass 2.328 m n.m., ledovce Bernina. Poté nás čeká dvouhodinová pěší procházka k ledovci Morteratsch a prohlídka Sv. Mořice (procházka k jezeru). Odpoledne pojedeme železnicí ze Sv. Mořice do Bergünu.Cestou se nám naskytnou jedinečné výhledy pod průsmykem Albulapass. (Tento úsek železnice byl v roce 2008 přijat do kulturního dědictví UNESCO). Zájemci mohou vystoupit v Predu a do Bergünu pokračovat po naučné stezce (1,5 hod. z kopce).  V Bergünu doporučujeme návštěvu muzea s expozicí modelu místní železnice v měřítku 1:87. Poté pojedeme vlakem na ubytování do Thusis, cestou uvidíte nejčastěji fotografovaný železniční most ve Švýcarsku – Landwasserviadukt, most přes řeku Landwasser (65 m vysoký a 136 m dlouhý), fakultativně možná detailní prohlídka viaduktu (ze zastávky Filisur pěšky 1-1,5 hodiny), ubytování v Thusis (hotel Weiss Kreuz)

3. den: po snídani odjezd k viaduktu Solis (přehrada), dále autobusem se zastávkou v barokním klášteře Disentis,  další zastávkou bude Sedrun (staveniště Gotthardského železničního, 57 km dlouhého tunelu, jehož ražení bylo dokončeno v  říjnu 2010. Jedná se o nejdelší tunel na světě). Vlakem pojedeme z Oberalppass 2.033 m n. m. do Andermattu, prohlídka městečka. Cesta dále povede do Realpu, odkud budeme stoupat do průsmyku Furka 2.163 m n. m., bude následovat sjezd do Gletsche, v  těsné blízkosti Rhonského ledovce Rhonegletscher (zastávka na ledovci), velkým zážitkem pro příznivce železnic bude fakultativně jízda parním vlakem Furkadampfbahn (souběžně s  autobusem) z  Realp přes průsmysk Furka do Gletsche (www.furka-bergstrecke.ch), dále autobusem cesta rhonským údolím, ubytování v Täschi (hotel Elite)

4. den: ráno odjezd vlakem z Täsche do Zermattu - oblast Matterhornu (4.478 m n. m.), 25 vrcholů vyšších než 4.000 m n. m. Z Zermattu se nabízejí následující možnosti turistiky:

a) budeme pokračovat vlakem z  Zermattu na Gornergrat - 3.130 m n. m. (je možné vidět 29 čtyřtisícovek), zpět pěšky o jednu stanici níže na Riffelberg 2.585 m n. m. (cca 1,5-2 hodiny) – krásné výhledy na oblast Matterhornu nebo pro zdatné turisty sestup až do Zermattu

b) metrem na Sunnegu 2.300 m n. m., dále kabinkovými lanovkami na Blauherd (2.571 m n. m.) a event. lanovkou na Rothorn (3.222 m n. m.), pěšky z Blauherdu cestou pěti jezer do Riffelalpu (cca 3 hod), event. do Zermattu (4,5 hod)

c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. (ledovec) - jen při krásném počasí. Individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu s výhledem na Matterhorn (muzeum alpinismu)

d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce 3.000 m n. m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé převýšení a nádherné výhledy.

Popř. individuální prohlídka překrásného horského městečka Zermattu s výhledem na Matterhorn (muzeum alpinismu, event. bylinková zahrada Ricola Kräutergarten), vlakem Zermatt – Täsch, návrat na ubytování

5. den: po snídani odjezd do Luzernu přes průsmyk Grimsel (zastávka ve svištím parku), Luzern - prohlídka města na břehu řeky Reuss, projdeme se podél jezera Vierwaldstätter See s pohledem na vrchol hory Pilatus (2.132 m n. m.). Nejslavnější památkou města je dřevěný most s kapličkami Kappellbrücke. Dále bude následovat plavba po jezeře Vierwaldstättersee do Weggis, odtud lanovkou na Kaltbad a pokračování ozubnicovou železnicí (nejstarší na světě) na vrchol Rigi (1.798 m n.m.), turistika na vrcholu Rigi, navečer sjezd k Vierwaldstätterskému jezeru železnicí (možnost návštěvy lázní Kaltbad), event. koupání v jezeře ve Vitznau. Souběžně s odpoledním  programem  individuálně v Luzernu možnost návštěvy Dopravního muzea Švýcarska. Večer odjezd do ČR.

6. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Cena 9.990,- obsahuje 3x noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce; pojištění CK

Cena neobsahuje komplexní cestovní pojištění, kapesné, jízdenky na vlaky a lanovky (cca 200 CHF)

 

255 CZK - komplexní cestovní pojištění včetně pojištění na vysokohorskou turistiku

CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí, dopravním podmínkám.

V Lucernu je nutná devítihodinová zastávka a cesta na Pilatus je jednou z možností, jak ji využít.

Doprava: Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny. Po Švýcarsku se pohybujete vlakem, lanovkou i zubačkou. Zubačku na Pilatus je nutné objednat předem, nejlépe během objednávky zájezdu v CK.

Ubytování: 1x v hotelu *** Weiss Kreuz v Thusis u nádraží a 2x v turistickém hotelu Elite v Täschi pod Zermattem, dvou až čtyřlůžkové lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením..

Pojištění:   zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. 
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.

Orientační ceny vstupného: LUZERN : Technické museum 30 SFR; vlak do Zermattu: orientační cena 16,50 SFR; ZERMATT: zubačka na Gornergrat - zpáteční 86 SFR, zpáteční lanovka na Klein Matterhorn - 78 SFR, lanovka na Sunneggu (začátek Gurmánské stezky) 16 SFR (jednosměrná )
Kapesné: Doporučujeme min. 200 ChF. I gurmánské trasy se samozřejmě můžete zúčastnit, aniž byste využívali