Modré hory 2022

 
v sobotu 3. 9. autobusem s cyklovlekem do Velkých Pavlovic. 
Odtud na kole po vinařských stezkách s ukončením ve Vrbici.
Naložíme kola, převlečeme se a půjdeme na akci Zarážání hory. 
Probíhá venku nad sklepy, kulturní program, víno, zpěv....
Asi kolem 10 večer odjezd domů, návrat kolem půlnoci.