P ř i h l á š k a 

  na cykloturistický zájezd k jezeru Lago di Garda –Riva ve dnech 19. 5. – 27. 5. 2023

Jméno a příjmení :                               datum  narození :

                                                         rodné číslo:                                                                                                                                                                  

Bydliště :  

Spojení   :   e-mail     : 

                     telef.      :    

     kolo    mám:   normální                                                                                             

                          elkolo ( + 200,-Kč)

  Vyplněnou přihlášku vraťte  do : 15. 11. 2022

                          možno vyplnit i pro více osob 

 Cena zájezdu   12 750,-Kč bude uhrazena takto : záloha 5000,- Kč   do 10. 12. 2022

                                                                        na č.ú  154209923/ 0300

                                                                         přidejte jméno a akci                                                                              

         doplatek na stejný účet do 31. března 2023

Pokud chcete využít fakturu od zaměstnavatele, pošlete už u zálohy fakturační údaje                                                                                                                                                                     

Na základě této podané přihlášky uzavře CA Josef Doležel s každým účastníkem zájezdu cestovní smlouvu, kterou obdržíme v elektronické nebo písemné podobě.