Jednodenní výlety

Granty byly v omezené míře schváleny.

Myšlenka grantu je generační prolínání. Akce jsou připraveny tak,

 aby je zvládly i děti a mládež a aby na cestě byla část programu i pro ně.

Proto je velmi žádoucí, abyste s sebou vzali děti, vnoučata, neteře, synovce…

ale samozřejmě můžete i sami.

 

Sobota 23. 10. Pěší Venušiny misky

Trasa: Vyjdeme z Žulové přes Boží horu, kolem Borového vrchu k Velkému rybníku. Dále k Venušiným miskám na Smolném vrchu. Návrat bude buď přes Černou Vodu nebo přes Kobylou nad Vidnavkou, kde nás bude čekat autobus.

Trasa je dlouhá asi 12 km s výstupem na Boží horu a na vyhlídku Venušiny misky. Je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Co můžeme vidět:

Žulová -dodnes tu fungují kamenické dílny, historii řemesla mapuje Kamenické muzeum, krásnou ukázkou kamenického umění jsou dlažby a mariánský sloup uprostřed náměstí či náhrobky na hřbitově. Pozornost si zaslouží také kostel sv. Josefa, jehož válcová věž s přistavěnou zvonicí původně byla součástí středověkého hradu Frýdberk.

Překrásný výhled na Rychlebské hory s vesnicemi rozsetými v okolí se otvírá od novogotického kostela Panny Marie Bolestné na Boží hoře. K chrámu postavenému z místní žuly ve druhé polovině 19. století vede ze Žulové křížová cesta doplněná několika přístřešky a odpočívadly. Modrá turistická značka pokračuje přes vrchol Boží hory k Borovému vrchu s četnými skalními útvary a dál kolem Velkého rybníku k Venušiným miskám na Smolném vrchu, místu opředenému pověstmi o vílách a skřítcích.

Půjdeme kolem malých rybníků a zatopeného žulového lomu.